Online rezervace zde!

Zpracování osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba společnosti AUTOSKLO - H.A.K. spol. s r.o. se sídlem Hradecká 575, 530 09 PARDUBICE, IČ: 64824969, DIČ: CZ64824969, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 8743/KSHK Krajský soud v Hradci Králové (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

  • jméno a příjmení,
  • e-mail,
  • telefonní číslo

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem komunikace mezi Správcem a klientem. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 10 let.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na autoskla@autosklo-hak.cz nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje správcovské společnosti AUTOSKLO - H.A.K. spol. s r.o. Hradecká 575, 530 09 PARDUBICE. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovatel webhostingu matfix creative, Matouš Ingršt, Pražská 195 530 06 Pardubice,IČ: 01223518.

Práva na opravu, zapomnění a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Prosím vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • vyžádat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás výpis těchto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.