Svítání, o. p. s.

Je nám velice blízké poslání obecně prospěšného sdružení SVÍTÁNÍ. Proto jsme se rozhodli SVÍTÁNÍ, o.p.s. dlouhodobě finančně podporovat. SVÍTÁNÍ, o.p.s. zastřešuje Základní školu, Praktickou školu a Denní centrum.

Poslání SVÍTÁNÍ, o.p.s.:
Společným posláním organizací SVÍTÁNÍ je poskytovat dětem, mládeži a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením vzdělání, sociální a další vzájemně navazující služby podporující osobnost, samostatnost a začlenění do společnosti.

Více informací o SVÍTÁNÍ, o.p.s. naleznete zde http://www.svitani.cz.